ของขวัญจากลุงตู่ ช้อปช่วยชาติ2561

  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี “ช้อปช่วยชาติ” ได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน15,000บาท
  • ต้องเป็นการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่าง 15 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
  • ต้องเป็นการซื้อสินค้า 3 รายการ ได้แก่ ยางรถที่ผลิตในประเทศ หนังสือ(รวมถึง e-book) และ สินค้า OTOP เท่านั้น

ของขวัญจากลุงตู่ ช้อปช่วยชาติ 2561

ของขวัญจากลุงตู่ ช้อปช่วยชาติ2561

เฉพาะยางรถ หนังสือ(รวมE-Book) และสินค้าOTOP เท่านั้น

ใครที่รอโครงการช้อปช่วยชาติ นโยบายที่เปรียบเสมือนSignatureของรัฐบาลลุงตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศออกมาต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มจากครั้งแรกในปี พศ.2558 นับจนถึงปัจจุบัน ก็เข้าสู่โครงการช้อปช่วยชาติ เวอร์ชั่นที่4 ที่ประกาศออกมาเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ธันวาคม พศ.2561 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการช้อปช่วยชาติ โดยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ 3 ชนิดเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ประกอบด้วย ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ หรือใช้ยางพาราจากไทยผลิต, หนังสือและอีบุ๊ก (ไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์), สินค้าโอทอป ในวงเงินรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 15,000 บาท

เงื่อนไข

  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน15,000บาท
  • ต้องเป็นการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่าง 15 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
  • ต้องเป็นการซื้อสินค้า 3 รายการ ได้แก่ ยางรถที่ผลิตในประเทศ หนังสือ(รวมถึง e-book) และ สินค้า OTOP เท่านั้น
  • กรณียางรถ ต้องเป็นยางรถที่ผลิตในประเทศเท่านั้น โดยจะเป็นยางรถยนต์ ยางรถจักรยาน หรือยางรถประเภทใดก็ได้ แต่ต้องเป็นยางมีคูปองจากการยางแห่งประเทศไทยแถมมากับยางด้วย (ยาง 1 เส้น ได้คูปอง 1 ใบ)
  • กรณีหนังสือ จะต้องซื้อจากร้านค้าในประเทศ เท่านั้น
  • กรณี e-book จะซื้อจากผู้จำหน่ายในประเทศ หรือ ต่างประเทศก็ได้
  • กรณีOTOP ต้องเป็นสินค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยจะเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)หรือไม่ก็ได้

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการลดหย่อนภาษี สามารถดูได้จากค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ


บทความโดย :
กษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์, AFPT™
Founder & Head of investment strategy
(บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน Allfinn.net เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561)