Home / วางแผนการเงิน / วางแผนการศึกษาบุตร

วางแผนการศึกษาบุตร

แผนประกันชีวิตและทรัพย์สิน

การวางแผนการศึกษาบุตร คือ การวางแผนจัดการทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการศึกษาทุกด้านของบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรต้องคำนึงถึงมิติสำคัญ 3 ประการ คือ ค่าใช้จ่ายการศึกษาในปัจจุบัน อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการศึกษาในแต่ละปี และ ความสามารถในการหารายได้ของพ่อแม่ โดยการวางแผนการศึกษาบุตรถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ จึงต้องมีการคำนึงถึงความเสี่ยงทุกมิติอย่างรอบคอบ

การศึกษาบุตรถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเงินที่สำคัญที่สุดที่พ่อแม่ทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จ เพราะ ความฝันสูงสุดของพ่อแม่ทุกคนคือการอยากเห็นบุตรของตนได้มีการศึกษาที่ดี

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn