Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี / ค่าลดหย่อน / ค่าลดหย่อนท่องเที่ยวจังหวัดรอง

ค่าลดหย่อนท่องเที่ยวจังหวัดรอง

ค่าลดหย่อนการท่องเที่ยวจังหวัดรอง หรือชื่อเต็มๆตามภาษากฎหมายคือ “ค่าการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวรอง” โดยกฎหมายให้สิทธิใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน15,000บาท ซึ่งจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในประเทศเทศเฉพาะพื้นที่ 55 จังหวัดที่ประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวรอง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ลดหย่อนได้ทั้งค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็คเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์

สิทธิการลดหย่อนการท่องเที่ยวจังหวัดรอง ไม่รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องบิน แต่อย่างใด

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน
สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเรา


หลักฐาน

  • ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ระบุชื่อคุณ พร้อมวันที่และจำนวนเงิน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าท่องเที่ยวจังหวัดรอง จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 50,000บาท
  • ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ 55 จังหวัด(จังหวัดรอง)
  • ต้องผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด
  • ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจาก website ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้

รายชื่อจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้

สามารถใช้สิทธิท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 55 จังหวัด ดังนี้

ภาคใต้
1. ชุมพร
2. ตรัง
3. นครศรีธรรมราช
4. นราธิวาส
5. ปัตตานี
6. พัทลุง
7. ยะลา
8. ระนอง
9. สตูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10. กาฬสินธุ์
11. ชัยภูมิ
12. นครพนม
13. บึงกาฬ
14. บุรีรัมย์
15. มหาสารคาม
16. มุกดาหาร
17. ยโสธร
18. ร้อยเอ็ด
19. เลย
20. ศรีสะเกษ
21. สกลนคร
22. สุรินทร์
23. หนองคาย
24. หนองบัวลำภู
25. อุดรธานี
26. อุบลราชธานี
27. อำนาจเจริญ

ภาคเหนือ
28. กำแพงเพชร
29. เชียงราย
30. ตาก
31. นครสวรรค์
32. น่าน
33. พะเยา
34. พิจิตร
35. พิษณุโลก
36. เพชรบูรณ์
37. แพร่
38. แม่ฮ่องสอน
39. ลำปาง
40. ลำพูน
41. สุโขทัย
42. อุตรดิตถ์
43. อุทัยธานี

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
44. จันทบุรี
45. ชัยนาท
46. ตราด
47. นครนายก
48. ปราจีนบุรี
49. ราชบุรี
50. ลพบุรี
51. สมุทรสงคราม
52 สระแก้ว
53. สิงห์บุรี
54. สุพรรณบุรี
55. อ่างทอง


บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561)

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn