Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี / ค่าลดหย่อน / ค่าลดหย่อนท่องเที่ยวจังหวัดรอง

ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว

ค่าลดหย่อนการท่องเที่ยวจังหวัดรอง หรือชื่อเต็มๆตามภาษากฎหมายคือ “ค่าการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวรอง” โดยกฎหมายให้สิทธิใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน20,000บาท ซึ่งจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในประเทศเฉพาะพื้นที่ 55 จังหวัดที่ประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวรอง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 โดยให้ลดหย่อนได้ทั้งค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็คเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์

สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดหลัก(นอกเหนือจากจังหวัดรอง) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน15,000บาท และเมื่อรวมกับจังหวัดหลักต้องไม่เกิน20,000บาท

สิทธิการลดหย่อนการท่องเที่ยว ไม่รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องบิน แต่อย่างใด

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน
สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเรา


หลักฐาน

 • ใบกำกับภาษี ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์ หรือที่พักที่ระบุชื่อคุณ พร้อมวันที่และจังหวัดที่พัก รวมถึงจำนวนเงิน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าท่องเที่ยวจังหวัดรอง จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000บาท
 • ต้องเป็นการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
 • ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ 55 จังหวัด(จังหวัดรอง)
 • เป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รวมถึงค่าที่พักในสถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมแต่อธิบดีเห็นชอบ
 • ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจาก website ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าท่องเที่ยวจังหวัดหลัก จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000บาท และเมื่อรวมสิทธิจากจังหวัดรองต้องไม่เกิน20,000บาท
 • ต้องเป็นการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
 • ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดรอง
 • ต้องเป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รวมถึงค่าที่พักในสถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมแต่อธิบดีเห็นชอบ
 • ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจาก website ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้

“โฮมสเตย์” ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะเป็นรายได้เสริม โดยมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวด้วย


รายชื่อจังหวัดหลัก

สามารถใช้สิทธิท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 22 จังหวัด ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กระบี่
 3. กาญจนบุรี
 4. ขอนแก่น
 5. ฉะเชิงเทรา
 6. ชลบุรี
 7. เชียงใหม่
 8. นครปฐม
 9. นครราชสีมา
 10. นนทบุรี
 11. ปทุมธานี
 12. ประจวบคีรีขันธ์
 13. พระนครอยุธยา
 14. พังงา
 15. เพชรบุรี
 16. ภูเก็ต
 17. ระยอง
 18. สมุทรสาคร
 19. สมุทรปราการ
 20. สงขลา
 21. สุราษฎร์ธานี
 22. สระบุรี

รายชื่อจังหวัดรอง

สามารถใช้สิทธิท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 55 จังหวัด ดังนี้

ภาคใต้
1. ชุมพร
2. ตรัง
3. นครศรีธรรมราช
4. นราธิวาส
5. ปัตตานี
6. พัทลุง
7. ยะลา
8. ระนอง
9. สตูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10. กาฬสินธุ์
11. ชัยภูมิ
12. นครพนม
13. บึงกาฬ
14. บุรีรัมย์
15. มหาสารคาม
16. มุกดาหาร
17. ยโสธร
18. ร้อยเอ็ด
19. เลย
20. ศรีสะเกษ
21. สกลนคร
22. สุรินทร์
23. หนองคาย
24. หนองบัวลำภู
25. อุดรธานี
26. อุบลราชธานี
27. อำนาจเจริญ

ภาคเหนือ
28. กำแพงเพชร
29. เชียงราย
30. ตาก
31. นครสวรรค์
32. น่าน
33. พะเยา
34. พิจิตร
35. พิษณุโลก
36. เพชรบูรณ์
37. แพร่
38. แม่ฮ่องสอน
39. ลำปาง
40. ลำพูน
41. สุโขทัย
42. อุตรดิตถ์
43. อุทัยธานี

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
44. จันทบุรี
45. ชัยนาท
46. ตราด
47. นครนายก
48. ปราจีนบุรี
49. ราชบุรี
50. ลพบุรี
51. สมุทรสงคราม
52 สระแก้ว
53. สิงห์บุรี
54. สุพรรณบุรี
55. อ่างทอง


บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2562)
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 349)

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn