Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี / ค่าลดหย่อน / ค่าลดหย่อนบริจาคพรรคการเมือง

เงินบริจาคพรรคการเมือง

การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตยแล้ว กฎหมายยังให้สิทธิผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาค มาใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้อีกด้วย โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริงสูงสุดไม่เกิน10,000บาท

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน
สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเรา


หลักฐานที่ต้องใช้

  • รอประกาศจากกรมสรรพากร

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคให้พรรคการเมือง จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • รอประกาศจากกรมสรรพากร

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • มาตรา 70 พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn