Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี / ค่าลดหย่อน / ค่าลดหย่อนส่วนตัว

ค่าลดหย่อนส่วนตัว

ค่าลดหย่อนส่วนตัว ใช้เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมา ฿60,000 ต่อปี สำหรับผู้ยื่นภาษีทุกคน สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานใดๆเพิ่มเติม สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเรา


บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

ขอบคุณข้อมูลจาก:กรมสรรพากร

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn