Home / วางแผนการเงิน / วางแผนเกษียณ

วางแผนเกษียณ

แผนประกันชีวิตและทรัพย์สิน

การวางแผนเกษียณ คือ การเตรียมความพร้อมทางการเงิน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษามาตรฐานการดำรงชีพในช่วงหลังวัยเกษียณให้เทียบเท่าก่อนช่วงเวลาก่อนวัยเกษียณ

การวางแผนเกษียณ จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงสำคัญ 2 มิติ คือ เงินเฟ้อ และ ความเสี่ยงที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่าที่คาด ซึ่งจะส่งผลให้ต้องใช้เงินมากขึ้นในการดำรงชีพ

การวางแผนเกษียณถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนต้องการ ถือเป็นเหมือนของขวัญให้แก่ตนเองในยามบั้นปลาย วินัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เป้าหมายเกษียณเป็นจริงได้

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn