Home / รู้จักเรา

เราคือใคร?

เราคือผู้ให้บริการ วางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินทุกด้านของชีวิต

นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล วางแผนการลงทุน ประกันชีวิต ประกันรถ ประกันวินาศภัย

Allfinn เกิดจากการเล็งเห็นปัญหาของการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ผู้ให้บริการมักต้องการขายเพียงอย่างเดียว หลายครั้งจึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เราจึงสร้างความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและด้านการประกันเพื่อให้คำปรึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากพันธมิตรหลายๆแหล่ง เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินทุกด้านของท่าน

เนื่องจาก Allfinnตระหนักดีกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนใหญ่มีความซับซ้อน ทั้งในแง่ของความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และข้อกฎหมาย ซึ่งในหลายครั้งการใช้เทคโนโลยีก็ไม่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้

ทางเราจึงเน้นการให้บริการด้วยบุคคลเป็นหลักเพื่อให้ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ทุกด้าน โดยท่านจะได้รับบริการโดยทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์สูงที่สุด จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท พร้อมกันนั้นท่านยังได้รับความอุ่นใจจากบริการติดตามดูแลตลอดระยะเวลาการใช้บริการของเรา

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn