Home / รู้จักเรา

เราคือใคร?

นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล วางแผนการลงทุน ประกันชีวิต ประกันรถ ประกันวินาศภัย

“We are committed to sitting on your side of the table. After all, your success is our success.”

– Kasidit, CEO Allfinn

Allfinn ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงิน(Financial Advisory Firm)ครบวงจร ให้บริการลูกค้าโดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเงินอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ)

Allfinn เกิดจากการเล็งเห็นปัญหาของการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ผู้ให้บริการมักต้องการขายเพียงอย่างเดียว หลายครั้งจึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เราจึงสร้างความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และ การประกันภัย เพื่อให้คำปรึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากพันธมิตรหลายๆแหล่ง เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินทุกด้านของท่าน

เนื่องจาก Allfinnตระหนักดีกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนใหญ่มีความซับซ้อน ทั้งในแง่ของความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และข้อกฎหมาย ซึ่งในหลายครั้งการใช้เทคโนโลยีก็ไม่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ ทางเราจึงเน้นการให้บริการด้วยบุคคลเป็นหลักเพื่อให้ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ทุกด้าน โดยยึดหลัก “3Wins Principle” คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน

  • ลูกค้า-ได้ผลิตภัณฑ์การเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง เข้าใจข้อดี/ข้อเสีย รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆในการนำเอาผลิตภัณฑ์การเงินไปใช้ในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
  • บริษัทผู้ออกผลิตภัณฑ์การเงิน-เพราะเมื่อลูกค้าเข้าใจลักษณะต่างๆ ข้อดี/ข้อเสีย ของแต่ละProductอย่างแท้จริง ย่อมไม่ก่อให้เกิดปัญหาการให้บริการในระยะยาว
  • Allfinn-เพราะเมื่อทางเราตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ลูกค้าย่อมใช้บริการกับเราได้นาน ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงรายได้ที่มั่นคงของเราในระยะยาวนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล วางแผนการลงทุน ประกันชีวิต ประกันรถ ประกันวินาศภัย

โดยท่านจะได้รับบริการจากทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องทั้งใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน(Investment Planner License),ใบอนุญาตผู้ติดต่อนักลงทุน(Investment Consultant License),ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต(Assurance Agent License),ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย(Insurance Broker License)  โดยทีมงานแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงที่สุดจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท พร้อมกันนั้นท่านยังได้รับความอุ่นใจจากบริการติดตามดูแลตลอดระยะเวลาการใช้บริการของเรา