Home / รู้จักเรา / ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

กษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์

Founder & Head of Investment Strategist/Senior Financial Advisor
เลขทะเบียนผู้แนะนำการลงทุน : 048657
เลขทะเบียนตัวแทนประกันชีวิต : 5501065892
เลขทะเบียนนายหน้าประกันวินาศภัย : 6104011910

 

ศิริลักษณ์ ตั้งสวัสดิรัตน์

Co-Founder & Senior Insurance Advisor
เลขทะเบียนตัวแทนประกันชีวิต : 4601012340
เลขทะเบียนนายหน้าประกันวินาศภัย : 6004010253

 

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn