Home / รู้จักเรา / ทีมงานบริหาร

ทีมงานบริหาร

กษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์

Founder & Chief Executive Officer(CEO) / Head of Investment Strategist
Senior Financial Advisor

 

ศิริลักษณ์ ตั้งสวัสดิรัตน์

Co-Founder & Chief Operating Officer(COO) / Head of Insurance Advisor
Senior Insurance Advisor

 

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn