เปิดโผรายชื่อ บริษัทที่กำลังพัฒนาวัคซีน COVID-19 เกือบสำเร็จ!

ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ทั่วโลก 28,052,222 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลก 908,475 ราย หากบริษัทใดพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จ…ย่อมสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้แก่ผู้ถือหุ้น การทดสอบวัคซีนตามมาตรฐานสากล จะแบ่งออกเป็น 5 เฟส ปัจจุบันมีวัคซีนที่อยู่ในกระบวนการทดลองกว่า 130 ชนิด มีวัคซีนที่น่าสนใจติดตาม อย่างใกล้ชิด 9 ชนิด ซึ่งผลลัพธ์ในการพัฒนาวัคซีน…

Continue Reading →

เริ่มแล้ว! ลดความคุ้มครองเงินฝากเหลือ5ล้านต่อบัญชี

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกาศลดความคุ้มครองเงินฝากเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป และจะลดวงเงินคุ้มครองเหลือที่ 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป คุ้มครองเงินฝากเหลือ5ล้านต่อบัญชี…

Continue Reading →

Market Update:Timelineการตั้ง”รัฐบาลใหม่”

ภายในเดือนมิถุนายน2562 เราจะได้เห็นโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการร้อยละ 95 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ทูลเกล้าฯถวายรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดแรก…

Continue Reading →

Market Update : “Trade War” จุดชี้ชะตาตลาดหุ้นปลายปี

สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ชูนโยบาย America First ในการหาเสียงประธานาธิบดี ทรัมป์อาศัยอำนาจตามมาตรา 301 เพื่อป้องกัน “การค้ามิชอบ” เพื่อกำหนดกำแพงภาษีต่อประเทศคู่ค้า สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับจีนสูงถึง 350 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งสหรัฐและจีนมีการกำหนดกำแพงภาษีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสูงถึง200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ การหารือระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐ จะเกิดขึ้นในการประชุมG20ช่วงต้นเดือนธันวาคม แนะนำWait&See…

Continue Reading →

Market Update:ครม.สั่งเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้

Market Update:ครม.สั่งเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ครม.เห็นชอบเก็บภาษีจากกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา 15% คิดภาษีเฉพาะจากส่วนที่เป็นผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้เท่านั้น ให้ผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้หักภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภาระต้องยื่นภาษี จะส่งผลให้ผลตอบแทนรวมของกองทุนตราสารหนี้ลดลงเนื่องจากภาระภาษีในส่วนของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ผู้ลงทุนยังคงได้ประโยชน์ภาษีในแง่ที่ว่า กองทุนรวมไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของCapital Gain taxที่ได้จากตราสารหนี้ ปัจจุบันยังคงไม่กระทบผู้ถือหน่วยลงทุนRMF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครม.สั่งเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ครม.เห็นชอบเก็บภาษีจากกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา 15% เนื้อหาข่าว ที่ประชุมครม.เห็นชอบเก็บภาษีจากจากกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา 15%โดยกำหนดให้กองทุนรวมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล…

Continue Reading →

Market update : วิกฤตการณ์ค่าเงินตุรกี

Market update : วิกฤตการณ์ค่าเงินตุรกี ฐานะทางการเงินของประเทศตุรกีค่อนข้างอ่อนแอเป็นทุนเดิม สหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรต่อรัฐมนตรีมหาดไทยและยุติธรรมของตุรกี สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก อลูมิเนียมจากตุรกี ส่งผลต่อค่าเงินลีร่า (lira) ของตุรกี ร่วงลงอย่างรุนแรงจากต้นเดือน ส.ค.18 ถึงวันที่ 10 ส.ค. กว่า 40% ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของตุรกีทันที…

Continue Reading →