Home / Private Prime / ค่าบริการ Private Wealth

ค่าบริการPrivate Prime และ Private Beyond

 
Private Prime
Private Beyond
เหมาะสำหรับผู้ต้องการลงทุนด้วย"เงินก้อน"ขนาดใหญ่ผู้ต้องการลงทุน"แบบต่อเนื่อง"ทุกเดือน
ค่าบริการหลัก
-วางแผนจัดการกระแสเงินสด
-วางแผนบริหารความเสี่ยง
-วางแผนการลงทุน
-วางแผนการศึกษาบุตร
-วางแผนการเกษียณ
-วางแผนภาษี
-วางแผนมรดก
29,000บาท
(จ่ายครั้งเดียว)
20,000บาท
(จ่ายครั้งเดียว)
ค่าบริการเสริม
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนใน
หุ้นรายตัว
ตามความซับซ้อนตามความซับซ้อน
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนใน
Cryptocurrency
ตามความซับซ้อนไม่มีให้บริการ
-การให้คำแนะนำด้านป้องกัน
ความผันผวนของค่าเงิน
ตามความซับซ้อนไม่มีให้บริการ
-การให้คำแนะนำด้านป้องกัน
ความผันผวนของต้นทุนสินค้า
โภคภัณฑ์(เฉพาะเชิงธุรกิจ)
ตามความซับซ้อนไม่มีให้บริการ
เงื่อนไขการใช้บริการ
-เงินลงทุนขั้นต่ำ10ล้านบาทขั้นต่ำ50,000 บาท/เดือนขึ้นไป

(ปรับปรุงล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2562)

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn