Home / Private Wealth / ค่าบริการ Private Wealth

ค่าบริการPrivate Prime / Beyond / Core

 
Private Prime
Private Beyond
Private Core
เหมาะสำหรับ
ผู้ต้องการลงทุนด้วย"เงินก้อน"ขนาดใหญ่
ผู้ต้องการลงทุน"แบบต่อเนื่อง"ทุกเดือน
ผู้ต้องการวางแผนการเงินพื้นฐาน
โดยลงทุน"แบบต่อเนื่อง"ทุกเดือน
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ขั้นต่ำ10ล้านบาท
ขั้นต่ำ50,000 บาท/เดือนขึ้นไป
ขั้นต่ำ5,000 บาท/เดือนขึ้นไป
ค่าบริการ
29,000บาท
(จ่ายครั้งเดียว)
20,000บาท
(จ่ายครั้งเดียว)
7,000บาท
(Promotion:ค่าบริการ1,000บาท)
บริการหลัก
-วางแผนจัดการกระแสเงินสด
ขั้นสูง
พื้นฐาน
-
-วางแผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นสูง
ขั้นสูง
พื้นฐาน
-วางแผนการลงทุน
ขั้นสูง
ขั้นสูง
พื้นฐาน
-วางแผนการศึกษาบุตร
ขั้นสูง
ขั้นสูง
พื้นฐาน
-วางแผนการเกษียณ
ขั้นสูง
ขั้นสูง
พื้นฐาน
-วางแผนภาษี
ขั้นสูง
พื้นฐาน
-
-วางแผนมรดก
ขั้นสูง
ขั้นสูง
-
ค่าบริการเสริม
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนใน
หุ้นรายตัว
ตามความซับซ้อน
ตามความซับซ้อน
ไม่มีให้บริการ
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนใน
Cryptocurrency
ตามความซับซ้อน
ไม่มีให้บริการ
ไม่มีให้บริการ
-การให้คำแนะนำด้านป้องกัน
ความผันผวนของค่าเงิน
ตามความซับซ้อน
ไม่มีให้บริการ
ไม่มีให้บริการ
-การให้คำแนะนำด้านป้องกัน
ความผันผวนของต้นทุนสินค้า
โภคภัณฑ์(เฉพาะเชิงธุรกิจ)
ตามความซับซ้อน
ไม่มีให้บริการ
ไม่มีให้บริการ
บริการนอกสถานที่(On-site Service)
-พื้นที่ให้บริการ
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล
(ต่างจังหวัดคิดค่าบริการ)

(ปรับปรุงล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2562)

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn