ภาพบรรยากาศงานบรรยาย “การวางแผนมรดก” วันที่3Nov2018

บรรยากาศงานบรรยาย “การวางแผนมรดก” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

งานบรรยาย “การวางแผนมรดก”

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาคุณกษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารAllfinn.net ได้รับเกียรติให้ไปบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนมรดก” ให้แก่ตัวแทนแทนประกันชีวิตบริษัทเอไอเอ(ประเทศไทย)จำกัด

งานอบรมนี้จัดขึ้นเป็นการภายในสำหรับผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ(ประเทศไทย)จำกัด กลุ่มMIBและW4U โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจการเงิน

ภาพบรรยากาศงานอบรม “การวางแผนมรดก” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561[ภาพที่2/5]
ภาพบรรยากาศงานอบรม “การวางแผนมรดก” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561[ภาพที่3/5]
ภาพบรรยากาศงานอบรม “การวางแผนมรดก” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561[ภาพที่4/5]
ภาพบรรยากาศงานอบรม “การวางแผนมรดก” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561[ภาพที่5/5]

บทความโดย :
Allfinn Company Limited
(บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน Allfinn.net เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)