ภาพบรรยากาศงานบรรยาย “Digital Disruption กับ อุตสาหกรรมประกันชีวิต” วันที่12ธันวาคม2561

งานบรรยาย “Digital Disruption กับ อุตสาหกรรมประกันชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาคุณกษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารAllfinn.net ได้รับเกียรติให้ไปบรรยายในหัวข้อ “Digital Disruption กับ อุตสาหกรรมประกันชีวิต” และ “การวางแผนมรดก(ฉบับย่อ)” ให้แก่ผู้บริหารหน่วยทัพศรีเทพพรพระพิรุณ บริษัทเอไอเอ(ประเทศไทย)จำกัด

งานอบรมนี้จัดขึ้นเป็นการภายในสำหรับผู้บริหารหน่วยประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ(ประเทศไทย)จำกัด ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจการเงิน

ภาพบรรยากาศงานบรรยาย “Digital Disruptionกับอุตสาหกรรมประกันชีวิต” วันที่ 12 ธันวาคม 2561[ภาพที่2/4]
ภาพบรรยากาศงานบรรยาย “Digital Disruptionกับอุตสาหกรรมประกันชีวิต” วันที่ 12 ธันวาคม 2561[ภาพที่3/4]
ภาพบรรยากาศงานบรรยาย “Digital Disruptionกับอุตสาหกรรมประกันชีวิต” วันที่ 12 ธันวาคม 2561[ภาพที่4/4]

บทความโดย :
Allfinn Company Limited
(บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน Allfinn.net เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561)