สายวิ่งได้เฮ! ซื้ออุปกรณ์กีฬา-เครื่องเขียนลดหย่อนภาษีได้

  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี “อุปกรณ์กีฬา-เครื่องเขียน” ได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน15,000บาท
  • ต้องเป็นการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562
  • ต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาเท่านั้น (รอประกาศเป็นกฎหมาย)
  • ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น
  • ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

ซื้ออุปกรณ์กีฬา-เครื่องเขียน นำมาลดหย่อนภาษีได้

สายวิ่งได้เฮ! ซื้ออุปกรณ์กีฬา-เครื่องเขียนลดหย่อนภาษีได้

ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่านั้น

นโยบายส่งท้ายแบบจัดเต็มของรัฐบาลลุงตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา โดยให้ประชาชนสามารถนำใบเสร็จค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา-เครื่องเขียน ที่ซื้อจากผู้ประกอบที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ในวงเงินรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 15,000 บาท

เงื่อนไข

  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน15,000บาท
  • ต้องเป็นการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562
  • ต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาเท่านั้น
  • ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่านั้น
  • ต้องมีใบกำกับภาษี (ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร)

สำหรับรายละเอียดต่างๆ รอการประกาศเป็นกฎหมาย เป็นลำดับต่อไป

ที่มา:https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20266


บทความโดย :
Allfinn Company Limited
(บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน Allfinn.net เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562)