Home / วางแผนการเงิน / วางแผนบริหารความเสี่ยง

วางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนประกันชีวิตและทรัพย์สิน

การวางแผนบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการในการจัดการกับความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจให้คงอยู่

ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงจะต้องคำนึงถึง2มิติ คือ ความรุนแรง และ โอกาส ความเสี่ยงที่สร้างความเสียหายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูง ต้องถูกในมาพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรก เพราะจะกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

การวางแผนบริหารความเสี่ยงถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการวางแผนการเงิน เพราะหากปราศจากการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่ดีแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ย่อมกระทบถึงแผนการเงินมิติอื่นๆให้พังลงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้การวางแผนความเสี่ยงยังถือเป็นหลักการสำคัญ ที่จะต้องถูกนำไปใช้ในการวางแผนการการเงินในมิติอื่นๆด้วยเสมอ

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn