เราคือผู้ให้บริการ วางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินทุกด้านของชีวิต

นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล วางแผนการลงทุน ประกันชีวิต ประกันรถ ประกันวินาศภัย

เนื่องจาก Allfinnตระหนักดีกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนใหญ่มีความซับซ้อน ทั้งในแง่ของความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และข้อกฎหมาย ซึ่งในหลายครั้งการใช้เทคโนโลยีก็ไม่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ ทางเราจึงเน้นการให้บริการด้วยบุคคลเป็นหลักเพื่อให้ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ทุกด้าน

โดยท่านจะได้รับบริการโดยทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์สูงที่สุด จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท พร้อมกันนั้นท่านยังได้รับความอุ่นใจจากบริการติดตามดูแลตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

Private Wealth Management คือ การให้คำแนะนำและบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล  โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินที่ลูกค้าต้องการ อ่านเพิ่มเติม...

Private Wealth

สำหรับผู้มีสินทรัพย์ลงทุน 10,000,000 บาทขึ้นไป
 

Micro Private Wealth®

สำหรับผู้มีรายได้มากกว่า 25,000บาท/เดือน
หรือสินทรัพย์ลงทุน 300,000 บาทขึ้นไป

บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

- การบริหารรายได้และกระแสเงินสด

- การสร้างสินทรัพย์และบริหารความเสี่ยง

- การวางแผนเกษียณและส่งต่อความมั่งคั่ง

Allfinn คือใคร?

Allfinnเกิดจากการเล็งเห็นปัญหาของการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ผู้ให้บริการมักต้องการขายเพียงอย่างเดียว หลายครั้งจึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เราจึงสร้างความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและด้านการประกันเพื่อให้คำปรึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากพันธมิตรหลายๆแหล่ง เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินทุกด้านของท่าน