Allfinn คือผู้ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อตอบโจทย์ทางการเงินทุกด้านของชีวิต

นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล วางแผนการลงทุน ประกันชีวิต ประกันรถ ประกันวินาศภัย

ท่านจะได้รับบริการโดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเงินอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ)  โดยทีมงานแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงที่สุด จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท พร้อมกันนั้นท่านยังได้รับความอุ่นใจจากบริการติดตามดูแลตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

Private Wealth Management คือ การให้คำแนะนำและบริหารสินทรัพย์ของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

Private Wealth

สำหรับผู้มีสินทรัพย์ลงทุน10,000,000 บาทขึ้นไป

Micro Private Wealth®

สำหรับผู้มีรายได้มากกว่า 25,000บาท/เดือน

วางแผนการเงินส่วนบุคคล

- การบริหารรายได้และกระแสเงินสด

- การวางแผนเกษียณและส่งต่อความมั่งคั่ง

บทวิเคราะห์

สภาวะตลาดหุ้นไทย ประจำเดือนกรกฎาคม2561 : “It stopped raining”

ตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.6% โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่ 2 ที่มีอัตราการเติบโตดีกว่าที่คาด และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อ่านต่อ...

Allfinn คือใคร?

Allfinnเกิดจากการเล็งเห็นปัญหาของการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ผู้ให้บริการมักต้องการขายเพียงอย่างเดียว หลายครั้งจึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เราจึงสร้างความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และ การประกันภัย เพื่อให้คำปรึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากพันธมิตรหลายๆแหล่ง เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินทุกด้านของท่าน