7รายจ่ายยอดฮิต! ที่ทำให้คนไทยเป็นหนี้(มีคลิป)

7รายจ่ายยอดฮิต! ที่ทำให้คนไทยเป็นหนี้

คลิปนี้ผมจะเล่าถึง “7รายจ่ายที่ทำให้คนไทยเป็นหนี้” โดยทุกรายจ่ายจะเป็นรายการรายจ่ายยอดฮิตที่ทุกคนสามารถลดรายจ่ายได้ ซึ่งเป็นข้อมูลจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทั้ง7รายการมีดังต่อไปนี้

อันดับ1 : ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว 

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำว่าควรลดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวลงร้อยละ 83 จากปริมาณการใช้จ่ายปัจจุบัน เพื่อให้ครัวเรือนมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย

อันดับ2 : เสื้อผ้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำว่าควรลดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวลงร้อยละ 73 จากปริมาณการใช้จ่ายปัจจุบัน เพื่อให้ครัวเรือนมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย

อันดับ3 : ค่าอาหารนอกบ้าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำว่าควรลดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวลงร้อยละ 58 จากปริมาณการใช้จ่ายปัจจุบัน เพื่อให้ครัวเรือนมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย

อันดับ4 : ของใช้ส่วนบุคคล

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำว่าควรลดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวลงร้อยละ 54 จากปริมาณการใช้จ่ายปัจจุบัน เพื่อให้ครัวเรือนมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย

อันดับ5 : ค่าใช้จ่ายความบันเทิงบันเทิง

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำว่าควรลดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวลงร้อยละ 49 จากปริมาณการใช้จ่ายปัจจุบัน เพื่อให้ครัวเรือนมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย

อันดับ6 : ค่าหวย

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำว่าควรลดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวลงร้อยละ 49 จากปริมาณการใช้จ่ายปัจจุบัน เพื่อให้ครัวเรือนมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย

อันดับ7 : ค่าเหล้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำว่าควรลดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวลงร้อยละ 42 จากปริมาณการใช้จ่ายปัจจุบัน เพื่อให้ครัวเรือนมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย

พร้อมข้อคิดปิดท้ายในการวางแผนการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้คนไทยมีเงินออม ปลอดภัยไร้หนี้

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_30Oct2019.aspx
.
สำหรับผู้ที่สนใจบริการของเรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ข้อมูลเพิ่มเติมบริการPrivate Core : http://allfinn.net/private_core/


บทความโดย :
กษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์, AFPT™
Founder & Head of investment strategy
(บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน Allfinn.net เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn