การลงทุน ประกันควบการลงทุน ประกันชีวิต/สุขภาพ ประกันวินาศภัย
กองทุนรวม Unit-linked CI Supercare ประกันรถยนต์
Health-linked
หน้าแรก
รู้จักเรา
บริการของเรา
บทความ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ
Planner
"คำแนะนำทางการเงินที่ดี
ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน
แต่ต้องสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

จารุวรรณ อุ้ยฟักเจริญ, AFPT

Chief Customer Officer / Senior Wealth Advisor

"คำแนะนำทางการเงินที่ดี
ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน
แต่ต้องสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

คุณจารุวรรณ อุ้ยฟักเจริญ เริ่มต้นทำงานกับบริษัทThaiquest(ผู้พัฒนาโปรแกรมข้อมูลการลงทุน “Aspen”) โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้าและสอนการใช้งานโปรแกรม ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค(Technical Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

จากนั้นจึงได้รับโอกาสเป็น Project Manager ดูแลโครงการของบริษัทฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการ SET Investment Corner (ศูนย์ SET IC) ซึ่งให้ความรู้ทางด้านการลงทุนในตลาดทุนกับนักศึกษาทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์การทำงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงินกว่า9ปี อีกทั้งยังมีความสนใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล คุณจารุวรรณจึงได้ตอบรับคำเชิญในการเข้าร่วมงานกับAllfinn โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Customer Officer และเป็นนักวางแผนการเงินของAllfinn Co., Ltd.

นอกจากด้านการทำงานคุณจารุวรรณยังได้อุทิศเวลาเพื่อสังคม โดยเป็นอาจารย์พิเศษแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ และบรรยายให้ความรู้ด้านการเงินนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

Certificates

-Certified Financial Planner (CFP™)(Module 1,2)

Licenses

-Investment consultant license(Single License)

Education

-Master of Business Economics, Thammasat University
-Bachelor of Economics, Chiang Mai University

แอดไลน์มาคุยกับเราได้นะ^^

 
แอดไลน์มาคุยกับเราได้ที่

Line : @allfinn