ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:

รู้หรือยัง ! ค่าคลอดลูกใช้ลดหย่อนภาษีได้

08 ตุลาคม 2561, 16.54น   623 views

Key Takeaways :

ค่าฝากครรภ์-คลอดบุตรใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 60,000บาทต่อปี โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันที่ 1มกราคม2561 เป็นต้นไป

ก่อนอื่นAllfinnขอแสดงความยินดีสำหรับครอบครัวที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้น คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงตื่นเต้นดีใจที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวอันอบอุ่น

สำหรับในช่วงปีภาษีนี้ ทางรัฐบาลก็ได้ให้ของขวัญสำหรับเหล่าคุณพ่อคุณแม่ ในการให้สิทธินำค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำคลอดบุตร มาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง60,000บาทต่อครรภ์ โดยไม่จำกัดจำนวนการตั้งครรภ์ต่อปี

หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการนำค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ และทำคลอดบุตรในสถานพยาบาลมาใช้ แนะนำให้เก็บหลักฐานใบเสร็จค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรที่ได้รับจากสถานพยาบาลให้ดี นอกจากนั้นยังต้องขอใบรับรองจากแพทย์เพื่อในใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีด้วย

โดยค่าใช้จ่ายที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันที่ 1มกราคม2561 เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

  • ค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนจะเป็นค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชนก็ได้
  • กรณีที่ยื่นภาษีรวมกันระหว่างสามีและภรรยา สิทธิในการลดหย่อนจะอยู่กับผู้ที่ยื่นภาษี
  • กรณีแยกยื่นภาษีสิทธิการลดหย่อนจะอยู่ที่ภรรยาคนเดียว
  • กรณีที่ตั้งครรภ์หลายครั้งในปีเดียวกันสามารถใช้สิทธิได้ ครั้งละไม่เกิน60,000บาท/การตั้งครรภ์
  • กรณีตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนละปีภาษี สามารถใช้สิทธิรวมกันทั้งสองปีภาษีได้ไม่เกิน60,000บาท/การตั้งครรภ์
  • กรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสังคม,บัตรทอง,สวัสดิการข้าราชการ สิทธิการลดหย่อนภาษีจะถูกหักจากค่าใช้จ่ายที่เบิกจากสวัสดิการ เช่นกรณีเบิกประกันสังคม30,000 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนการตั้งครรภ์ได้สูงสุดอีกแค่30,000บาท เท่านั้น

หลักฐานที่ต้องใช้

  • ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าฝากครรภ์และค่าทำคลอดบุตรให้สถานพยาบาล
  • ใบรับรองแพทย์ซึ่งได้ตรวจและแสดงความเห็นว่ามีภาวะตั้งครรภ์

อ้างอิง : มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร , ข้อ 2(99) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) , ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : Knowledge

บทความแนะนำ

แอดไลน์มาคุยกับเราได้นะ^^

 
แอดไลน์มาคุยกับเราได้ที่

Line : @allfinn