ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:

เริ่มแล้ว! ลดความคุ้มครองเงินฝากเหลือ5ล้านต่อบัญชี

10 สิงหาคม 2562, 13.08น   210 views

Key Takeaways :

ลดความคุ้มครองเงินฝากเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

ดีเดย์ 11 ส.ค.62 เริ่มวงเงินคุ้มครองเงินฝากที่ 5 ล้านบาท ชี้ครอบคลุมดูแลผู้ฝากสูงถึง 99.65% ถือว่าสูงกว่ากว่าที่มาตรฐานการคุ้มครองเงินฝากสากลกำหนดไว้ ย้ำสถาบันได้มีการทบทวนวงเงินที่เหมาะสมเป็นประจำ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวม 35 แห่ง ) จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน และจะเริ่มวงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ สถาบันได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินฝากในภาพรวมอย่างใกล้ชิด และมีการศึกษาทบทวนจำนวนวงเงินคุ้มครองเป็นประจำ ซึ่งวงเงินคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดยังคง "เหมาะสม" เพราะครอบคลุมผู้ฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามหลักการสากลของการคุ้มครองเงินฝาก โดยข้อมูล ณ 31 มีนาคม2562 วงเงินคุ้มครองที่ 10 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน มีจำนวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.83 ของผู้ฝากทั้งหมด และวงเงินคุ้มครองที่ 5 ล้านบาท ผู้ฝากที่ได้รับคุ้มครองเต็มจำนวนจะอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 99.65 และเมื่อวงเงินคุ้มครองเท่ากับจำนวน 1 ล้านบาท ผู้ฝากที่ได้รับคุ้มครองเต็มจำนวนจะอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 98.14 ซึ่งถือว่าสูงกว่ากว่าที่มาตรฐานการคุ้มครองเงินฝากสากลกำหนดไว้

ทั้งนี้ สถาบันได้มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ และให้ข้อมูลแก่ผู้ฝาก รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเงินฝากได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร.1158 และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dpa.or.th

ข่าวต้นฉบับ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/843425

หมวดหมู่ : Market Update

บทความแนะนำ

04 กุมภาพันธ์ 2563
1,591

แอดไลน์มาคุยกับเราได้นะ^^

 
แอดไลน์มาคุยกับเราได้ที่

Line : @allfinn