ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:

Market Update:ครม.สั่งเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้

30 สิงหาคม 2561, 10.06น   272 views

Key Takeaways :

ครม.เห็นชอบเก็บภาษีจากกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา15% โดยให้กองทุนรวมเป็นผู้นำส่งภาษีแทนผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่ประชุมครม.เห็นชอบเก็บภาษีจากจากกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา 15%โดยกำหนดให้กองทุนรวมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เฉพาะในส่วนของรายได้ประเภทดอกเบี้ย ส่วนลด (Discount) และเงินได้ที่มีลักษณะเดียวกันกับดอกเบี้ย ในอัตรา 15% ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้รายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1,600-2,500 ล้านบาท

ที่มา:https://www.ryt9.com/s/iq03/2878336

ความเห็น

ผลตอบแทนของตราสารหนี้มี 2 ส่วนคือ ดอกเบี้ย และส่วนต่างของราคา

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าผลตอบแทนของตราสารหนี้จะมาได้จาก 2 ส่วน นั่นก็คือ ในส่วนของดอกเบี้ย และส่วนต่างของราคาซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งหากเราลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากรูปแบบใด ก็ต้องเสียภาษีในอัตรา 15%

กองทุนยังคงได้ประโยชน์ เพราะ ไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของกำไรส่วนต่างราคา

แต่สำหรับมาตรการดังกล่าวที่ออกมา กำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้หักภาษีเพื่อนำส่งกระทรวงการคลัง ในส่วนของดอกเบี้ย เพื่อนำส่งกระทรวงการคลัง ดังนั้น การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้จะยังคงได้ประโยชน์ในแง่ที่ไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนต่างราคาตราสารหนี้

  • เช่น ผลตอบแทนตราสารหนี้ 2% มาจาก
    • ดอกเบี้ย 0.7% -> เสียภาษี15% เหลือผลตอบแทนจริง 0.595%
    • ส่วนต่างราคาอีก 1.3% -> ไม่เสียภาษี
    • รวมผลตอบแทนหลังหักภาษี จะเหลือ (0.595% + 1.3%) = 1.895%

ดังนั้นในแง่ของผลตอบแทนรวม จะลดลงนิดหน่อย แต่ไม่ใช่ลดลงทั้งหมดอย่างที่เข้าใจกันครับ

ข่าวดี ก็คือ กองทุนRMF ได้รับยกเว้นภาษี เพื่อส่งเสริมการออม

ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยู่ระหว่างการหารือ

สำหรับกองทุนRMF จะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีต่อไปครับ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมสำหรับใช้หลังเกษียณ ส่วนกันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD) ยังอยู่ระหว่างหารือ ว่าจะได้รับยกเว้นภาษีต่อไปหรือไม่! ต้องรอลุ้นกันต่อไป...

...เพิ่มเติมอีกนิด อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วกองทุนLTFหล่ะ โดนผลกระทบด้วยหรือไม่ ก็ต้องบอกว่าก็ทุนLTF เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นมาเพื่อลงทุนในตราสารทุน หรือ หุ้น ครับ ชื่อเต็มๆของLTFก็คือ "Long term equity fund" หรือชื่อไทยว่า "กองทุนรวมหุ้นระยะยาว" ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกระทบเฉพาะในส่วนของตราสารหนี้ครับ ดังนั้นLTFไม่โดนผลกระทบครับ

หมวดหมู่ : Market Update

บทความแนะนำ

แอดไลน์มาคุยกับเราได้นะ^^

 
แอดไลน์มาคุยกับเราได้ที่

Line : @allfinn