“เดา”เงินเดือนจากยอดซื้อLTF/RMFได้ง่ายๆ

แค่ยอดซื้อLTF หรือ RMF เพียงอย่างเดียว จะทำให้เดาเงินเดือนได้อย่างไร?

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ายอดซื้อLTF หรือ RMF จะมีเงื่อนไขว่าสามารถซื้อได้สูงสุดไม่เกิน15%ของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน500,000บาท ซึ่งโดยประสบการณ์วางแผนการเงินให้กับลูกค้า ส่วนใหญ่จะพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้วางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ มักเลือกที่ซื้อLTFจนเต็มวงเงิน ก่อนที่จะซื้อRMFเสมอ

เมื่อนำปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาร่วมกับถึงเงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจะพบว่า การทราบยอดซื้อLTF จะทำให้เราสามารถเดารายได้ของคู่สนทนาได้แม่นยำมากกว่า สาเหตุเนื่องจากLTFซื้อได้สูงสุดไม่เกิน15%ของรายได้สุทธิ(สูงสุดไม่เกิน500,000บาท) โดยไม่ต้องนับรวมค่าลดหย่อนอื่นๆ

ซึ่งแตกต่างจากในกรณีของRMFที่จำเป็นต้องมีการนับรวมค่าลดหย่อนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กรณีที่เป็นพนักงานเอกชน) หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ในกรณีที่เป็นข้าราชการ)เข้ามาด้วย

ดังนั้นในการแอบเดารายได้ของคู่สนทนาครั้งนี้จึงขอแนะนำให้ใช้ยอดซื้อ LTF จะทำให้เดาได้แม่นยำมากกว่า

“เดา”เงินเดือนจากยอดซื้อLTF/RMFได้ง่ายๆ

โดยการคำนวณเราจะสมมุติว่าบุคคลที่เราต้องการทราบรายได้ เป็นผู้มีรายได้จากเงินเดือน ย่อมมีค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนตัวที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

เบ็ดเสร็จสมการแบบง่ายๆ ก็จะเป็น

วงเงินซื้อLTFสูงสุด=(รายได้-100,000-60,000-9,000)*15%

แก้สมการให้เรียบร้อยก็จะได้เป็นรูปแบบนี้

(วงเงินซื้อLTFสูงสุด/15%)+100,000+60,000+9,000=รายได้ต่อปี

โดยสมมติฐานข้างต้นจะไม่รวมถึงในกรณีที่บุคคลนั้นมีค่าลดหย่อนอื่นๆ ซึ่งจะแปรผันไปตามแต่ละบุคคล เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิต,ค่าลดหย่อนบุตร,ค่าลดหย่อนบิดามารดา เป็นต้น

โอ๊ย! ทำไมมันยุ่งยากแบบนี้

ใจเย็นๆ อย่าพึ่งปิดหนีไปครับ ผมทำเครื่องคำนวณแบบง่ายๆมาให้กรอกตัวเลขแบบง่ายๆแล้วครับ

จำนวนเงินที่ซื้อLTF(ทั้งปี):

ทีนี้ก็ยังมีทริคอีกนิดหน่อยคือ คนส่วนใหญ่มักจะซื้อLTFไม่เต็มวงเงิน ดังนั้นเวลาเดาแนะนำให้ปัดตัวเลขรายได้เพิ่มขึ้น ตามที่เราเห็นสมควรครับ

ทีนี้เราก็จะมีเรื่องไปแกล้งเพื่อนในการMeetingครั้งต่อไปได้ทันทีครับ!

ถ้าคนที่รู้ยอดซื้อLTF/RMFของเรา ไม่ใช่เพื่อนหรือคนที่เราประสงค์จะให้รู้รายได้ของเราหล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น?

จะเห็นว่าแค่ข้อมูลเล็กๆน้อยเพียงแค่ยอดซื้อLTF/RMF ก็สามารถคำนวณย้อนหลังไปถึงข้อมูลส่วนตัว เช่นเงินเดือน ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญได้ทันที

ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านระวังตัวมากขึ้น ใช้เวลาไตร่ตรองซะนิดก่อนที่จะบอกข้อมูลการเงินให้แก่ใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราไม่ประสงค์จะให้บุคคลเหล่านั้นทราบข้อมูลเชิงลึกของเรา


บทความโดย :
กษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์, AFPT™
Founder & Head of investment strategy
(บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน Allfinn.net เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn