หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

วางแผนการศึกษาบุตร

หัวข้อ :

การวางแผนการศึกษาบุตร คือ การวางแผนจัดการทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการศึกษาทุกด้านของบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรต้องคำนึงถึงมิติสำคัญ 3 ประการ คือ ค่าใช้จ่ายการศึกษาในปัจจุบัน อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการศึกษาในแต่ละปี และ ความสามารถในการหารายได้ของพ่อแม่ โดยการวางแผนการศึกษาบุตรถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ จึงต้องมีการคำนึงถึงความเสี่ยงทุกมิติอย่างรอบคอบ

การศึกษาบุตรถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเงินที่สำคัญที่สุดที่พ่อแม่ทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จ เพราะ ความฝันสูงสุดของพ่อแม่ทุกคนคือการอยากเห็นบุตรของตนได้มีการศึกษาที่ดี