ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:

วางแผนเกษียณ

หัวข้อ :

การวางแผนเกษียณ คือ การเตรียมความพร้อมทางการเงิน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษามาตรฐานการดำรงชีพในช่วงหลังวัยเกษียณให้เทียบเท่าก่อนช่วงเวลาก่อนวัยเกษียณ

การวางแผนเกษียณ จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงสำคัญ 2 มิติ คือ เงินเฟ้อ และ ความเสี่ยงที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่าที่คาด ซึ่งจะส่งผลให้ต้องใช้เงินมากขึ้นในการดำรงชีพ

การวางแผนเกษียณ ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนต้องการ ถือเป็นเหมือนของขวัญให้แก่ตนเองในยามบั้นปลาย วินัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เป้าหมายเกษียณเป็นจริงได้