ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:

วางแผนมรดก

หัวข้อ :

การวางแผนมรดก คือ กระบวนการในการบริหารและส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ทายาท อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

การวางแผนมรดก จะคำต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการทางกฎหมาย และ กระบวนการทางภาษี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการส่งต่อสินทรัพย์ให้แก่คนรุ่นต่อไป

การวางแผนมรดก ถือเป็นการวางแผนการเงินขั้นสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถส่งต่อสินทรัพย์และความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง