ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:

วางแผนภาษี

หัวข้อ :

การวางแผนภาษี(Tax Planning) คือการวางแผนเตรียมตัวที่จะเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สามารถประหยัดรายจ่ายทางภาษีให้ได้สูงที่สุด รวมถึงเป็นประโยชน์ในแง่ของการลดความเสี่ยงจากการถูกลงโทษเนื่องจากชำระภาษีไม่ครบถ้วน

โดยองค์ประกอบของการคำนวณภาษีจะมาจาก3ส่วนหลัก คือ

การคำนวณภาษี
(รายได้ค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อน)xอัตราภาษี=ภาษี

 

ดังนั้นผู้ที่ต้องการวางแผนภาษี จึงจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆในแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากบทความของเราหรือสามารถปรึกษาทีมที่ปรึกษาการเงินของเราได้ทันทีครับ

เรื่องที่มักจะเข้าใจผิด

การวางแผนภาษี(Tax planning) แตกต่างจากการเลี่ยงภาษี(Tax evasion) กล่าวคือ

  • การวางแผนภาษี(Tax Planning) คือ การใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยให้ลดภาระภาษีที่จะต้องเสียลงได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนั้นยังช่วยลดโอกาสที่จะชำระภาษีไม่ครบถ้วนอีกด้วย
  • การเลี่ยงภาษี(Tax evasion) หรือการหลบภาษีหรือการหนีภาษี คือ การเจตนาปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น หรือเจตนาอื่นใดซึ่งมีเป้าหมายคือการปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีภาระน้อยลง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ดังนั้นการวางแผนภาษีจึงเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ทุกคนสามารถกระทำได้ และกฎหมายยังแนะนำให้ทุกคนมีการวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มา : กรมสรรพากร