ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:

วางแผนบริหารความเสี่ยง

หัวข้อ :

การวางแผนบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการในการจัดการกับความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจให้คงอยู่

ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงจะต้องคำนึงถึง2มิติ คือ ความรุนแรง และ โอกาส ความเสี่ยงที่สร้างความเสียหายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูง ต้องถูกในมาพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรก เพราะจะกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

การวางแผนบริหารความเสี่ยง ถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ในการวางแผนการเงิน เพราะหากปราศจากการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่ดีแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ย่อมกระทบถึงแผนการเงินมิติอื่นๆให้พังลงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้การวางแผนความเสี่ยงยังถือเป็นหลักการสำคัญ ที่จะต้องถูกนำไปใช้ในการวางแผนการการเงินในมิติอื่นๆด้วยเสมอ