ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนเงินบริจาคพรรคการเมือง

หัวข้อ :

การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตยแล้ว กฎหมายยังให้สิทธิผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาค มาใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้อีกด้วย โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริงสูงสุดไม่เกิน10,000บาด้

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

หลักฐานที่ต้องใช้

  • รอประกาศจากกรมสรรพากร

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคให้พรรคการเมือง จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • รอประกาศจากกรมสรรพากร

แหล่งที่มา : มาตรา 70 พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560