ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนบิดามารดา

หัวข้อ :

ค่าลดหย่อนบิดามารดาเป็นค่าลดหย่อนแบบเหมา โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนพ่อแม่ได้คนละ 30,000บาทต่อคนต่อปี ซึ่งสิทธิลดหย่อนพ่อแม่นี้ หากเรามีพ่อน้องหลายคนการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของพ่อแม่จะไม่สามารถใช้ซ้ำซ้อนกันได้

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับพ่อแม่ได้นั้น จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • ผู้ยื่นภาษี หรือ พ่อแม่ ต้องอยู่ในประเทศไทยเกิน180วันในปีภาษีนั้น
 • พ่อแม่ต้องมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป ในปีภาษีนั้น
 • พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อคนต่อปี
 • พ่อแม่ที่เราจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้องเป็นพ่อแม่แท้ๆเท่านั้น(พ่อแม่บุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธิได้)
 • ห้ามใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน หากใช้สิทธิ์ลดหย่อนจากพ่อหรือแม่ไปแล้ว พี่น้องจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากพ่อหรือแม่คนเดียวกันได้อีก
 • ห้ามแบ่งสิทธิการลดหย่อนพ่อแม่ เช่น พ่อ1คน สามารถใช้สิทธิ์ได้แค่คนเดียวเท่านั้น พี่หรือน้องจะแบ่งสิทธิ์ เช่น พี่น้อง2คน จะแบ่งคนละ15,000 ไม่ได้
 • หากมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนซ้ำซ้อนจะไม่มีผู้ใดได้สิทธิ์ลดหย่อนเลยแม้แต่คนเดียว

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ผู้เสียภาษี1ราย สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ได้สูงสุด4ท่าน คือ พ่อแม่ของเรา+พ่อแม่ของคู่สมรส
 • กรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ของคู่สมรส คู่สมรสต้องไม่มีรายได้ เท่านั้น
 • สามารถเปลี่ยนผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ได้ทุกปีภาษี เช่นในปีนี้พี่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของพ่อ ปีหน้าจะเปลี่ยนให้เราเป็นคนใช้สิทธิ์ก็สามารถทำได้
 • กรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตระหว่างปีภาษี ก็ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ(ใช้ลดหย่อนได้30,000บาท/ต่อคน)ในปีภาษีนั้น

แหล่งที่มา : มาตรา 47(1)(ญ) ประมวลรัษฎากร