ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนส่วนตัว

หัวข้อ :

ค่าลดหย่อนส่วนตัว ใช้เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมา ฿60,000 ต่อปี สำหรับผู้ยื่นภาษีทุกคน สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานใดๆเพิ่มเติม

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

แหล่งที่มา : กรมสรรพากร